สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกชัย 43 9 3 3 55
2 บ้านสวนหลวง 41 10 8 2 59
3 วัดท่าเสา 34 5 2 2 41
4 อนุบาลสมุทรสาคร 32 6 4 2 42
5 วัดราษฎร์บำรุง 29 8 5 1 42
6 วัดใหญ่บ้านบ่อ 26 16 11 4 53
7 วัดยกกระบัตร 24 12 9 6 45
8 วัดคลองครุ 23 14 4 3 41
9 วัดเจ็ดริ้ว 21 10 7 4 38
10 อนุบาลบ้านแพ้ว 20 11 6 5 37
11 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 20 11 2 3 33
12 วัดราษฎร์รังสรรค์ 18 9 8 6 35
13 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 17 21 11 3 49
14 บ้านคลองแค 15 4 3 0 22
15 วัดนางสาว 14 12 5 8 31
16 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 2 0 0 16
17 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 13 10 3 0 26
18 วัดบางหญ้าแพรก 11 14 4 2 29
19 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 11 9 5 4 25
20 บ้านบางน้ำจืด 11 6 4 4 21
21 บ้านคลองกระทุ่มแบน 11 5 1 2 17
22 สมฤดีสมุทรสาคร 11 3 3 1 17
23 บ้านคลองตัน 11 1 0 1 12
24 วัดอ้อมน้อย 10 10 1 1 21
25 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 10 9 5 3 24
26 เทศบาลบ้านมหาชัย 10 1 1 0 12
27 วัดบางปิ้ง 9 9 5 2 23
28 วัดโพธิ์แจ้ 9 8 3 3 20
29 บ้านดอนไก่ดี 9 3 2 4 14
30 เทศบาลวัดโกรกกราก 7 11 6 0 24
31 บ้านอ้อมโรงหีบ 7 6 4 5 17
32 วัดปัจจันตาราม 7 5 10 3 22
33 วัดศรีสุทธาราม 7 4 6 5 17
34 ประชินนุสรณ์ 7 1 1 0 9
35 วัดใหญ่จอมปราสาท 7 0 1 0 8
36 วัดบางปลา 6 7 3 2 16
37 บ้านโรงเข้ 6 2 2 3 10
38 บ้านบางปิ้ง 6 2 1 2 9
39 วัดบ้านไร่ 6 1 2 1 9
40 วัดสามัคคีศรัทธาราม 5 12 4 7 21
41 บ้านดอนไผ่ 5 10 2 2 17
42 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 5 6 0 1 11
43 วัดสวนส้ม 5 2 2 3 9
44 สามชัยวิเทศศึกษา 5 1 0 0 6
45 วัดปากบ่อ 5 0 2 2 7
46 วัดศิริมงคล 5 0 1 2 6
47 วัดหนองบัว 5 0 0 1 5
48 วัดเกตุมดีศรีวราราม 4 7 5 4 16
49 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 4 6 8 3 18
50 สหกรณ์นิคมเกลือ 4 6 0 2 10
51 บ้านคลองซื่อ 4 4 0 0 8
52 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 4 3 0 1 7
53 วัดบางขุด 3 6 1 1 10
54 วัดอ่างทอง 3 3 0 1 6
55 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 3 2 2 0 7
56 ทานตะวันไตรภาษา 3 2 0 0 5
57 วัดธรรมโชติ 3 2 0 0 5
58 อนุสรณ์ศุภมาศ 3 0 1 1 4
59 บ้านปลายคลองน้อย 2 7 0 1 9
60 วัดศรีเมือง 2 3 1 0 6
61 บ้านโคก 2 3 0 1 5
62 วัดบางน้ำวน 2 3 0 0 5
63 วัดกาหลง 2 2 3 7 7
64 เทศบาลวัดช่องลม 2 2 1 1 5
65 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 2 1 1 2 4
66 วัดดอนโฆสิตาราม 2 1 0 1 3
67 วัดท่ากระบือ 2 1 0 0 3
68 วัดใต้บ้านบ่อ 2 1 0 0 3
69 วัดกระโจมทอง 2 0 1 2 3
70 วัดโรงเข้ 2 0 1 2 3
71 วัดหนองนกไข่ 2 0 0 0 2
72 เจริญศิลป์ศึกษา 1 4 0 1 5
73 ปัญจพรพิทยา 1 3 0 0 4
74 วัดชีผ้าขาว 1 2 0 1 3
75 บ้านคลองหลวง 1 2 0 1 3
76 วัดหนองสองห้อง 1 2 0 0 3
77 บ้านยกกระบัตร 1 2 0 0 3
78 บ้านหนองหาดใหญ่ 1 2 0 0 3
79 เทพนรรัตน์ 1 1 1 0 3
80 บ้านท่าทราย 1 1 0 1 2
81 วัดเจริญสุขาราม 1 1 0 0 2
82 บ้านปล่องเหลี่ยม 1 1 0 0 2
83 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
84 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 1 0 3 0 4
85 วัดใหม่หนองพะอง 1 0 2 0 3
86 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1 0 1 0 2
87 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 1 0 0 1 1
88 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 0 0 0 1
89 อนุบาลต้นกล้า 1 0 0 0 1
90 วัดบางกระเจ้า 0 6 4 2 10
91 ไทยรัฐวิทยา 9 0 2 2 0 4
92 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 2 1 0 3
93 สมุทรมณีรัตน์ 0 2 0 0 2
94 เมืองสมุทรสาคร 0 1 2 0 3
95 บ้านนาโคก 0 1 1 0 2
96 บ้านรางสายบัว 0 1 1 0 2
97 วัดบางยาง 0 1 1 0 2
98 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 1 0 1 1
99 อันนาลัย 0 1 0 1 1
100 บ้านท้องคุ้ง 0 1 0 0 1
101 วัดโคกขาม 0 0 2 0 2
102 วัดวิสุทธาราม 0 0 2 0 2
103 วัดบางพลี 0 0 1 1 1
104 วัดชัยมงคล 0 0 1 0 1
105 บ้านชายทะเลกาหลง 0 0 1 0 1
106 วัดน่วมกานนท์ 0 0 1 0 1
107 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 0 0 1 0 1
108 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 2 0
109 ทำนบแพ้ว 0 0 0 1 0
110 วังนกไข่ 0 0 0 1 0
111 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
รวม 715 424 225 163 1,527