หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 หลังคาโค้ง 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้แข่งขันเตรียมเพลงใส่แผ่น CD หรือ Flash Drive และอุปกรณ์การแสดงให้เรียบร้อย
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 15 พ.ย. 2559 - ไม่มีการเเข่งขัน
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 อาคาร2 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริาชสมบัติครบ 60 ปี ตึกเหลือง ชั้น 3 ห้อง ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 14
09.30-10.10
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 0814032696 , เกษณี ปละอุด โทร 0851903701
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]