หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 101 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 102 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 101 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องดนตรี 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 103 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 104 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 109 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ปีกขวา 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ปีกซ้าย 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น ล่าง ห้อง ด้านใน 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น ล่าง ห้อง ห้องขวา 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น ล่าง ห้อง ห้องขวา 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]