หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานหน้าห้องอนุบาล 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานป่าสัก 13 พ.ย. 2559 13.00-16.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 3 14 พ.ย. 2559 10.00-12.00 น. ให้ ร.ร.นำเอกสาร ร.ร.ละ 2 เล่ม ไปส่งที่ เขต พร้อมกับจับสลากการแข่งขัน ในเวลา 12.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 3 14 พ.ย. 2559 08.00-14.00 น. ให้ ร.ร.นำเอกสาร ร.ร.ละ 2 เล่ม ไปส่งที่ เขต พร้อมกับจับสลากการแข่งขัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/1 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/2 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง วิดีโอคอนเฟอเรนส์ 14 พ.ย. 2559 09.00-14.00 น.
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]