หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/1 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 101 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 102 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 103 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง วิทย์ประถม 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง วิทย์มัธยม 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 104 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 109 13 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]