สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 32 19 15 66 77 13 8 3 98
2 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 17 13 6 36 39 10 5 6 54
3 อนุบาลราชบุรี 13 11 12 36 33 10 0 2 43
4 วัดเขาปิ่นทอง 10 7 5 22 22 3 2 1 27
5 รุจิรพัฒน์ 9 9 6 24 24 4 3 2 31
6 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 8 2 1 11 12 3 1 2 16
7 บ้านโป่งกระทิงบน 5 7 5 17 20 7 11 5 38
8 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 5 2 0 7 9 4 1 5 14
9 บ้านทุ่งกระถิน 4 7 3 14 13 7 2 4 22
10 อนุบาลปากท่อ 4 4 6 14 13 8 6 4 27
11 บ้านตะโกล่าง 4 3 4 11 13 3 1 4 17
12 วัดห้วยไผ่ 4 3 0 7 9 2 0 2 11
13 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 4 2 2 8 7 1 2 1 10
14 ชุมชนวัดรางบัว 4 2 1 7 8 0 1 0 9
15 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 4 2 1 7 6 7 0 1 13
16 มหาราช7 3 4 2 9 8 8 2 2 18
17 วัดพเนินพลู 3 1 4 8 11 2 0 2 13
18 บ้านมะขามเอน 3 1 1 5 6 0 0 0 6
19 วัดสันติการาม 3 0 1 4 6 0 2 3 8
20 บ้านหุบพริก 3 0 1 4 5 2 0 1 7
21 นารีวิทยา 2 3 2 7 7 0 1 0 8
22 วัดไผ่ล้อม 2 3 0 5 5 1 2 0 8
23 บ้านเบิกไพร 2 2 2 6 8 8 3 3 19
24 วัดยางงาม 2 2 0 4 2 0 2 1 4
25 ชุมชนบ้านบ่อ 2 1 2 5 7 2 1 2 10
26 วัดโสดาประดิษฐาราม 2 1 2 5 3 3 2 0 8
27 บ้านหนองขาม 2 1 1 4 4 1 0 0 5
28 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
29 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 2 0 1 3 2 2 0 1 4
30 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1 2 2 5 8 3 1 0 12
31 ดรุณาราชบุรี 1 2 2 5 5 0 0 0 5
32 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 2 0 3 3 0 1 0 4
33 บ้านสวนผึ้ง 1 2 0 3 2 2 0 0 4
34 น้ำตกห้วยสวนพลู 1 1 0 2 4 3 0 1 7
35 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 1 0 2 2 0 2 0 4
36 วัดเกตุน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
37 อนุบาลสวนผึ้ง 1 0 4 5 3 7 1 8 11
38 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1 0 0 1 3 5 1 4 9
39 อนุบาลจอมบึง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
40 บ้านหินสี 1 0 0 1 2 0 1 1 3
41 บ้านยางคู่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
42 วัดหนองบัวค่าย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านวังปลา 1 0 0 1 1 2 1 1 4
45 บ้านโป่งกระทิงล่าง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
46 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
47 บ้านพุบอนบน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
48 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านพุคาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านหนองปากชัฎ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านห้วยผาก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดท่าโขลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 วัดหนามพุงดอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 0 4 4 8 6 3 4 3 13
56 วัดบางกระ 0 4 0 4 5 7 1 4 13
57 บ้านห้วยยางโทน 0 2 2 4 5 6 2 1 13
58 วัดพิกุลทอง 0 2 0 2 4 2 0 1 6
59 บ้านห้วยศาลา 0 2 0 2 3 1 1 0 5
60 วัดดอนแจง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
61 วัดด่านทับตะโก 0 2 0 2 1 4 1 1 6
62 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 0 1 3 4 4 5 4 1 13
63 บ้านท่ามะขาม 0 1 2 3 4 1 3 3 8
64 อนุบาลบ้านคา 0 1 1 2 4 2 1 1 7
65 บ้านหนองนกกะเรียน 0 1 1 2 3 1 1 0 5
66 สินแร่สยาม 0 1 1 2 2 2 0 0 4
67 บ้านทุ่งแจง 0 1 1 2 1 0 1 1 2
68 บ้านชัฎหนองหมี 0 1 1 2 0 0 2 0 2
69 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 0 1 0 1 4 1 0 0 5
70 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
71 บ้านร่องเจริญ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
72 วัดบ้านกล้วย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านหนองแร้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านลำพระ 0 1 0 1 0 4 3 5 7
75 อนุบาลเมืองราชบุรี 0 0 2 2 4 2 2 1 8
76 วัดวังมะนาว 0 0 2 2 2 0 1 0 3
77 บ้านหนองวัวดำ 0 0 1 1 3 1 2 1 6
78 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 0 0 1 1 3 1 1 2 5
79 ธรรมจารินีวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
80 วัดหนองพันจันทร์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
81 บ้านห้วยท่าช้าง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
82 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 1 1 2 4
83 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
84 วัดนาขุนแสน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 บ้านเขาถ่าน 0 0 1 1 1 2 1 0 4
86 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
87 บ้านหนองน้ำใส 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 วัดห้วยตะแคง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
89 วัดท้ายเมือง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
90 บ้านหนองลังกา 0 0 1 1 1 0 1 1 2
91 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
92 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 วัดห้วยหมู 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านทุ่งแฝก 0 0 1 1 0 2 0 0 2
95 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
96 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 1 1 0 0 0 1 0
97 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 สีวะรา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
100 วัดเวียงทุน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
101 วัดพิบูลวนาราม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
102 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
103 บ้านสันดอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 วัดเขาถ้ำกุญชร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
107 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองบัวหิ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดโคกพระเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 สมนึกวิทิศวรการ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
113 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
114 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 บ้านโกรกสิงขร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
116 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
117 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
118 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
119 วัดดอนทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านพุตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านมณีลอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านรางม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านโป่งเจ็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดนาหนอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดศาลเจ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านเขาถ้ำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
129 บ้านเขาพระเอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 ชุมชนวัดคูบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 บ้านตลาดควาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 วัดคุ้งกระถิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 วันครู 2503 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านไพรสะเดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 บ้านเขาช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 สุริยวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 185 155 134 474 545 230 112 124 887