สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปทุมธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปทุมธานี 18 12 6 36 38 7 7 5 52
2 บางชวดอนุสรณ์ 18 7 4 29 34 12 8 8 54
3 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 13 4 8 25 33 15 8 9 56
4 คลองบ้านพร้าว 12 12 7 31 32 11 5 13 48
5 ชุมชนวัดเสด็จ 12 6 4 22 25 10 11 14 46
6 วัดบางพูน 10 10 5 25 27 14 6 12 47
7 ไทยรัฐวิทยา 69 9 5 5 19 23 17 6 18 46
8 คลองบางโพธิ์ 6 7 2 15 16 10 14 12 40
9 ลำสนุ่น 6 5 4 15 14 15 17 14 46
10 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 6 3 4 13 16 12 5 14 33
11 วัดเปรมประชากร 6 1 2 9 16 10 8 4 34
12 คลองห้า 5 4 1 10 17 10 6 10 33
13 สังข์อ่ำวิทยา 4 3 7 14 16 16 16 11 48
14 อนุบาลวัดบางนางบุญ 3 4 2 9 18 19 5 18 42
15 วัดตะวันเรือง 3 4 0 7 12 9 7 9 28
16 วันครู 2502 3 2 2 7 12 16 13 12 41
17 ชุมชนวัดบางขัน 3 1 4 8 12 12 9 15 33
18 วัดกลางคลองสาม 3 1 4 8 8 4 2 4 14
19 วัดบัวขวัญ 3 1 2 6 7 1 4 8 12
20 บึงเขาย้อน 3 0 5 8 16 14 7 3 37
21 วัดพืชนิมิต 3 0 0 3 6 5 6 14 17
22 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 2 9 4 15 17 15 17 20 49
23 บ้านคลองเจ้าเมือง 2 3 4 9 11 10 9 13 30
24 เทศบาลท่าโขลง 1 2 3 3 8 13 13 10 13 36
25 วัดบางกุฎีทอง 2 3 1 6 7 10 4 3 21
26 วัดเทียนถวาย 2 3 0 5 12 21 6 14 39
27 ขจรทรัพย์อำรุง 2 2 3 7 9 5 5 4 19
28 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 2 1 5 6 4 6 2 16
29 วัดอู่ข้าว 2 1 3 6 8 9 9 6 26
30 สุเหร่าใหม่เจริญ 2 1 2 5 4 2 2 6 8
31 วัดเกิดการอุดม 2 1 1 4 9 11 8 5 28
32 ศาลาพัน 2 1 1 4 6 0 3 5 9
33 วัดสุวรรณจินดาราม 2 1 1 4 3 3 1 3 7
34 ชุมชนวัดไก่เตี้ย 2 1 0 3 5 7 3 4 15
35 วัดมูลเหล็ก 2 0 5 7 8 14 4 15 26
36 วัดศิริจันทาราม 2 0 1 3 2 2 1 1 5
37 นภสร 2 0 0 2 4 8 6 9 18
38 บุญค้มราษฎร์บำรุง 1 6 2 9 10 9 9 15 28
39 นภสรณัฐนนท์ 1 6 1 8 11 4 11 12 26
40 วัดท้ายเกาะ 1 6 0 7 10 7 8 2 25
41 วัดหงส์ปทุมาวาส 1 4 4 9 10 9 4 4 23
42 วัดบ่อเงิน 1 2 1 4 7 4 6 7 17
43 พระแม่มารีอุปถัมภ์ 1 2 1 4 5 8 6 11 19
44 เซนต์โยเซฟเมืองเอก 1 2 1 4 4 12 9 12 25
45 สีวลีคลองหลวง 1 1 1 3 8 11 24 20 43
46 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 1 1 3 3 6 12 5 21
47 วัดบางคูวัด 1 1 1 3 2 5 15 9 22
48 ชุมชนวัดบางกะดี 1 1 0 2 4 1 0 3 5
49 วัดผลาหาร 1 1 0 2 3 2 2 3 7
50 วัดบางเตยนอก 1 1 0 2 2 5 4 6 11
51 ชุมชนวัดหน้าไม้ 1 0 2 3 5 19 8 17 32
52 บ้านใหม่วัฒนา 1 0 1 2 6 9 9 10 24
53 วัดกล้าชอุ่ม 1 0 1 2 4 7 6 2 17
54 วัดมะขาม 1 0 1 2 3 5 3 7 11
55 วัดเมตารางค์ 1 0 1 2 2 3 3 4 8
56 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 0 0 1 6 0 3 3 9
57 บางโพธิ์ใหม่ 1 0 0 1 4 3 4 7 11
58 รังสิตวิทยา 1 0 0 1 4 1 3 5 8
59 วัดจันทาราม 1 0 0 1 3 1 4 0 8
60 วัดเวฬุวัน 1 0 0 1 2 2 2 5 6
61 วัดปทุมทอง 1 0 0 1 1 6 1 3 8
62 คลองสอง 0 3 1 4 10 11 10 8 31
63 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 3 0 3 9 4 4 7 17
64 วัดสว่างภพ 0 3 0 3 4 10 2 7 16
65 วัดชินวราราม 0 2 2 4 11 12 7 9 30
66 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0 2 1 3 8 12 11 16 31
67 วัดบางเดื่อ 0 2 1 3 7 12 7 8 26
68 วัดนาวง 0 1 2 3 8 13 7 16 28
69 วัดคุณหญิงส้มจีน 0 1 2 3 7 10 14 16 31
70 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 0 1 1 2 3 10 6 4 19
71 สามวาวิทยา 0 1 1 2 2 8 7 8 17
72 สุลักขณะ 0 1 0 1 6 7 7 11 20
73 บ้านบึง 0 1 0 1 4 3 4 6 11
74 วัดถั่วทอง 0 1 0 1 2 3 3 4 8
75 วัดไพร่ฟ้า 0 1 0 1 2 3 2 1 7
76 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง 0 1 0 1 2 2 3 5 7
77 ลิ้นจี่อุทิศ 0 1 0 1 2 2 1 8 5
78 วัดหว่านบุญ 0 1 0 1 2 1 8 8 11
79 วัดบัวหลวง 0 1 0 1 1 8 15 10 24
80 วัดลาดหลุมแก้ว 0 1 0 1 0 5 7 5 12
81 วัดดาวเรือง 0 0 2 2 0 8 9 2 17
82 เทศบาลเมืองปทุมธานี 0 0 1 1 5 0 7 6 12
83 วัดฉาง 0 0 1 1 2 5 3 9 10
84 วัดโพธิ์เลื่อน 0 0 1 1 2 2 5 2 9
85 วัดเพิ่มทาน 0 0 1 1 1 4 6 0 11
86 วัดโบสถ์ 0 0 1 1 1 4 5 10 10
87 วัดบ่อทอง 0 0 1 1 1 2 4 6 7
88 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 0 0 1 1 0 2 2 4 4
89 วัดรังสิต 0 0 0 0 6 6 7 9 19
90 จารุศรบำรุง 0 0 0 0 6 6 6 3 18
91 คลองลาดช้าง 0 0 0 0 4 4 18 9 26
92 วัดสามัคคิยาราม 0 0 0 0 3 12 8 10 23
93 อุดมศึกษา รังสิต 0 0 0 0 2 7 10 16 19
94 วัดสุทธาวาส 0 0 0 0 2 6 6 7 14
95 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 0 0 0 0 2 5 0 1 7
96 วัดสหราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 4 5 1 11
97 วัดบางนา 0 0 0 0 2 1 3 7 6
98 วัดบ้านพร้าวใน 0 0 0 0 1 5 7 4 13
99 ปัญญวิทย์ 0 0 0 0 1 5 5 5 11
100 เจริญวิทยา 0 0 0 0 1 5 4 6 10
101 วัดสะแก 0 0 0 0 1 5 4 2 10
102 คลองพระอุดม 0 0 0 0 1 3 7 5 11
103 ปากคลองสอง 0 0 0 0 1 3 6 3 10
104 วัดบางเตยใน 0 0 0 0 1 3 3 3 7
105 คลองสระ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
106 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 2 13 10 16
107 วัดเนกขัมมาราม 0 0 0 0 1 2 8 4 11
108 พิทักษ์นครินทร์ 0 0 0 0 1 2 1 5 4
109 สาธิตปทุม 0 0 0 0 1 1 1 5 3
110 บ้านคลองขวางบน 0 0 0 0 1 0 2 2 3
111 บางโพธิ์เหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 คลองลากค้อน 0 0 0 0 0 6 4 2 10
113 วัดเชิงท่า 0 0 0 0 0 3 2 5 5
114 สว่างราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 2 7 4
115 วัดโคก 0 0 0 0 0 2 2 4 4
116 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
117 อนุบาลทินนโชติ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
118 อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 วัดลำมหาเมฆ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
120 อนุบาลปาริชาต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
121 สังฆรักษ์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 5 0
122 ประคองศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
123 อนุบาลเมืองเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 205 185 147 537 786 786 724 862 2,296