เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
20 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
  
 

         ปฏิทินการดำเนินงาน[ระดับภาค]
>>ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน => 1-23 พ.ย. 2559
     (ครั้งที่ 1 : admin ระดับเขตตรวจสอบ/อนุมัติ)
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-24 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน => 26-30 พ.ย. 2559
      (ครั้งที่ 2 : admin ระดับภาคตรวจสอบ/อนุมัติ)
>>อัพโหลดรูปภาพติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน => 1 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ระดับภาค => 8-15 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
แจ้งเพื่อทราบ ::
จังหวัดจันทบุรี กำหนดจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยจะแจ้งลำดับการแข่งขันผ่านทาง website : http://central66.sillapa.net/
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและมีการแข่งขันทุกรายการแข่งขันตามเดิม [สพป./สพม./การศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง)]
 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
ระยะที่ 1 วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่(ที่โรงเรียนสังกัด)จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 24 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
 
 ติดต่อประสานงาน
--------------------------------
สพป. :  นางสุพัตรา  ถนอมรัตน์ [092-8102653]
            น.ส.รายา ปํญจมานนท์ [081-7615382]
        
    น.ส.ตรีชนนันท์  วงษ์สกุลไชยะ [086-3638022]
            น.ส.มธุรส  จำเนียร [081-1754835]

สพม. :  น.ส.บงกช  พูลเกษม     [084-3629183]
            นายสุเมธ  บรรเทาวงษ์  [084-3884939]
การศึกษาพิเศษ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
                         [039-453263]
                         นางจันทร์จิรา  อนัตตา วิภาตนาวิน [086-8213841]
                         นางสาวสุภาพร  โลหากาศ [097-1350345]

--------------------------------

รายละเอียดสถานที่จัดแข่งขันและผู้ประสานงานการแข่งขัน(แยกตามกลุ่มสาระ)
--------------------------------

+สถานที่จัดแข่งขัน ระดํบ สพป./ขยายโอกาส [คลิกที่นี่] [แผนที่]
+สถานที่จัดแข่งขัน ระดํบ สพม. [คลิกที่นี่] [แผนที่]
+สถานที่จัดแข่งขัน ระดํบ การศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง) [แผนที่]
--------------------------------
รายละเอียดสถานที่พักและผู้ประสานงาน
--------------------------------

+ที่พักโรงเรียน [คลิกที่นี่] [แผนที่]
+ที่พักวัดและหน่วยงานอื่น [แผนที่]
+ที่พักโรงแรม รีสอร์ท(เอกชน) [คลิกที่นี่]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขณะนี้ที่พักที่เป็นโรงเรียนเต็มแล้ว

---------------------------------------------------------
เบอร์เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสำหรับติดต่อสอบถาม และให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่พัก
นายสราวุธ  คงคารัตน์ [092-9855268] หรือ ID Line : aeksarawoot
นางสาวสิริรัศมิ์  วาสนาวิน [082-4644068] หรือ ID Line : 0824644068
นายศิริชัย กมลบาล [084-6451564] หรือ ID Line : tum_psycho

---------------------------------------------------------------------
ลิงค์เวบไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักในจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
 
 

- แจ้งโรงเรียน เรื่อง เลื่อนกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559


- แจ้งโรงเรียน เรื่อง ลำดับที่ใช้ในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย

          
ระดับชั้น ป.1-3

          ระดับชั้น ป.4-6
 

- แบบฟอร์มหนังสือเปลี่ยนตัว
      

- ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เข้าระบบโรงเรียน ใช้ตัวเดียวกับของปีที่แล้วนะครับ หากทางโรงเรียนลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ให้ขอรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นะครับ

- หนังสือแจ้งโรงเรียน จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1

 

 
ani740.gif ประชุมกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่   วันที่ 5 กันยายน 2559
ani740.gif รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  วันที่ 10 - 30 กันยายน 2559
ani740.gif ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข  วันที่ 1-5 ตุลาคม 2559
 
ani740.gif จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 124
จำนวนทีม 1,275
จำนวนนักเรียน 2,572
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,792
จำนวนกรรมการ 570
ครู+นักเรียน 4,364
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,934
ประกาศผลแล้ว 157/157 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 10
สัปดาห์ที่แล้ว 31
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 67
ปีนี้ 72
ทั้งหมด 118,283