สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 23 9 5 37 40 2 4 0 46
2 วัดดอนยอ 11 3 9 23 18 7 4 0 29
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 10 9 11 30 25 10 8 2 43
4 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 6 6 4 16 12 7 2 2 21
5 วัดบ้านพริก 5 13 2 20 16 4 5 4 25
6 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 4 3 1 8 9 4 1 1 14
7 บ้านคลอง14 4 2 5 11 7 3 3 2 13
8 วัดเข็มทอง 4 1 3 8 8 1 3 3 12
9 วัดพราหมณี 4 1 0 5 5 1 0 0 6
10 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 3 4 2 9 12 4 2 3 18
11 วัดพรหมเพชร 3 4 2 9 8 0 1 1 9
12 บ้านเขาส่องกล้อง 3 3 2 8 7 4 4 1 15
13 บ้านโคกสว่าง 3 3 0 6 8 3 0 1 11
14 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 3 2 2 7 7 3 3 2 13
15 วัดโพธิ์แทน 3 2 1 6 5 3 1 0 9
16 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 3 2 1 6 5 3 0 1 8
17 วัดสุนทรพิชิตาราม 2 8 4 14 14 5 6 3 25
18 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 2 5 3 10 5 8 4 0 17
19 บ้านดงวิทยาคาร 2 3 6 11 12 2 1 4 15
20 วัดหนองรี 2 3 3 8 8 4 3 0 15
21 วัดท่าด่าน 2 2 1 5 4 3 0 0 7
22 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 2 2 0 4 5 0 2 0 7
23 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 2 1 3 6 4 2 0 7 6
24 วัดสุตธรรมาราม 2 1 0 3 3 0 1 1 4
25 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 2 0 1 3 3 0 0 0 3
26 วัดสบกเขียว 2 0 0 2 2 1 2 2 5
27 ชลนายกสงเคราะห์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
28 วัดสันตยาราม 1 3 2 6 4 12 8 1 24
29 วัดหนองทองทราย 1 1 3 5 3 3 3 1 9
30 วัดศรีจุฬา 1 1 2 4 5 6 0 0 11
31 วัดพิกุลแก้ว 1 1 2 4 4 2 5 1 11
32 เหลียนหัว 1 1 2 4 2 7 2 2 11
33 บ้านคลองใหญ่ 1 1 1 3 4 1 2 1 7
34 ชุมชนวัดป่าขะ 1 1 1 3 3 0 5 1 8
35 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
36 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1 1 0 2 1 1 4 2 6
37 บ้านคลอง1 1 0 2 3 3 1 0 0 4
38 วันครู2504 1 0 2 3 2 0 1 1 3
39 วัดวังไทร 1 0 1 2 3 3 0 0 6
40 บ้านคลอง31 1 0 0 1 2 0 0 0 2
41 วัดเกาะพิกุล 1 0 0 1 1 1 0 1 2
42 บ้านเขาเพิ่ม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
43 บ้านดอนเจริญ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
44 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
45 บ้านชวดบัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านกลางคลอง30 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1 0 0 1 0 2 2 0 4
48 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 1 0 0 1 0 1 3 2 4
49 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 2 1 3 3 2 0 0 5
50 มาลาสวรรค์พิทยา 0 2 1 3 2 1 4 4 7
51 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 0 2 1 3 1 2 1 0 4
52 เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 0 2 0 2 2 0 1 0 3
53 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 0 1 2 3 5 0 0 2 5
54 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 1 4 1 1 6
55 วัดปากคลองพระอาจารย์ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
56 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
57 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
58 บ้านเขาหัวนา 0 1 0 1 1 2 3 1 6
59 วัดคีรีวัน 0 1 0 1 1 0 1 1 2
60 บ้านปากคลอง31 0 1 0 1 1 0 1 0 2
61 วัดศรีสุวรรณ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
62 วัดประสิทธิเวช 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 1 0 1 0 3 1 0 4
64 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
65 วัดอารีราษฎร์ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
66 วัดทองจรรยา 0 0 3 3 4 2 2 0 8
67 บ้านหัวหมอน 0 0 2 2 2 3 1 1 6
68 วัดโบสถ์เจริญธรรม 0 0 2 2 0 3 1 2 4
69 สาริกา 0 0 2 2 0 2 1 2 3
70 วัดวังปลาจีด 0 0 1 1 3 0 0 1 3
71 บ้านคลองหกวา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
72 วัดโพธิ์ 0 0 1 1 1 2 2 2 5
73 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 0 1 1 1 0 2 0 3
74 บ้านเขาไม้ไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 บ้านปากคลอง17 0 0 1 1 0 2 3 2 5
76 วัดลำบัวลอย 0 0 1 1 0 0 1 2 1
77 บ้านบุ่งเข้ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
78 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 0 0 0 0 3 1 1 1 5
79 บ้านคลอง33 0 0 0 0 1 3 0 0 4
80 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
81 วัดนาหินลาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
82 โพธิวัฒน์พิทยา 0 0 0 0 1 0 2 1 3
83 วัดกุฎีเตี้ย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
84 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
85 วัดวังยายฉิม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
86 วัดโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
87 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านช่องตะเคียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดบางปรัง 0 0 0 0 0 3 2 1 5
90 บ้านดงแขวน 0 0 0 0 0 3 1 1 4
91 วัดคลองโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 4 2
92 วัดแหลมไม้ย้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
93 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 0 0 0 0 1 1 1 2
94 วัดเกาะกา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
95 บ้านหนองกันเกรา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 วัดท่าชัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 หัวเขาแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
99 อนุบาลอำเภอปากพลี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
100 บ้านกำแพงเศียร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 วัดกุดตะเคียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 วัดบางหอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 วัดเนินหินแร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 วัดจันทร์เรือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 วัดหนองเคี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 135 124 115 374 352 180 148 96 680