สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครปฐม 24 10 5 39 44 2 2 1 48
2 วัดธรรมศาลา 15 9 7 31 27 8 1 8 36
3 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 12 8 5 25 35 12 3 4 50
4 วัดสระสี่มุม 10 13 1 24 27 10 11 4 48
5 วัดทัพหลวง 10 2 6 18 18 16 1 4 35
6 วัดวังน้ำเขียว 7 3 5 15 19 5 7 3 31
7 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 7 3 3 13 11 4 2 3 17
8 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 6 8 7 21 28 14 13 6 55
9 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 6 6 2 14 16 4 3 0 23
10 วัดพระปฐมเจดีย์ 5 8 15 28 35 12 8 1 55
11 วัดทะเลบก 5 1 4 10 9 11 1 5 21
12 วัดหนองโพธิ์ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
13 วัดนิยมธรรมวราราม 4 5 4 13 11 12 4 3 27
14 วัดเกาะวังไทร 4 3 3 10 13 6 3 4 22
15 บ้านอ้อกระทิง 4 3 3 10 10 7 2 2 19
16 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 3 5 4 12 10 12 6 1 28
17 วัดดอนยายหอม 3 0 2 5 6 0 0 0 6
18 บ้านหนองกระโดน 3 0 1 4 5 4 2 0 11
19 ประถมฐานบินกำแพงแสน 2 5 2 9 16 10 2 0 28
20 อนุบาลไผทวิทยา 2 3 1 6 7 2 3 0 12
21 อนุบาล สุธีธร 2 2 1 5 8 2 0 0 10
22 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 2 1 2 5 13 4 0 0 17
23 วัดลำเหย 2 1 0 3 6 4 1 3 11
24 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
25 บ้านคลองตัน 2 0 1 3 3 2 0 0 5
26 อนุบาลกำแพงแสน 1 5 7 13 17 10 2 4 29
27 วัดพระประโทณเจดีย์ 1 4 1 6 5 7 2 1 14
28 วัดบ่อนำ้จืด 1 3 4 8 10 4 5 2 19
29 วัดกงลาด 1 3 1 5 10 5 5 3 20
30 บอสโกพิทักษ์ 1 3 1 5 9 1 1 0 11
31 วัดลาดหญ้าไทร 1 2 4 7 7 0 1 1 8
32 อำนวยวิทย์นครปฐม 1 2 1 4 6 3 0 1 9
33 วัดลาดปลาเค้า 1 1 2 4 10 0 2 0 12
34 บ้านไร่ต้นสำโรง 1 1 2 4 5 2 0 0 7
35 บ้านหนองเขมร 1 1 1 3 5 1 1 0 7
36 วัดสามควายเผือก 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 บ้านหนองพงเล็ก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
38 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 1 1 0 2 2 3 1 2 6
39 บ้านรางมะเดื่อ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 1 0 1 2 5 0 0 0 5
41 วัดหนองจิก 1 0 0 1 5 1 0 1 6
42 บ้านมาบแค 1 0 0 1 4 0 0 0 4
43 วัดใหม่ดอนทราย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บำรุงวิทยา 1 0 0 1 1 3 0 0 4
45 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 วัดสระพัง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
47 เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดโพรงมะเดื่อ 0 3 0 3 4 0 0 1 4
49 วัดสระสี่เหลี่ยม 0 2 3 5 6 4 3 3 13
50 บ้านดอนทอง 0 2 2 4 5 1 0 1 6
51 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 0 2 1 3 4 6 0 2 10
52 บ้านทุ่งหัวพรหม 0 2 0 2 3 1 0 0 4
53 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 0 1 3 4 5 2 3 0 10
54 หอเอกวิทยา 0 1 1 2 4 4 1 0 9
55 บ้านคลองยาง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
56 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
57 วัดดอนเสาเกียด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
58 วัดสองห้อง 0 1 0 1 1 1 2 2 4
59 ละเอียดอุปภัมภ์ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
60 วัดหนองกระพี้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านบัวแดง 0 0 2 2 6 1 0 2 7
63 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 4 0 1 7
64 วัดห้วยม่วง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
65 วัดกำแพงแสน 0 0 1 1 3 2 0 0 5
66 วัดหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 3 1 3 0 7
67 วัดประชาราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
68 บ้านบ่อน้ำพุ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
69 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 0 0 1 1 1 2 1 3 4
70 วัดลำลูกบัว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
71 บ้านนาสร้าง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
72 วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 2 0 0 3
73 วัดดอนเตาอิฐ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
74 วัดเลาเต่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองพงนก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
76 บ้านแหลมกะเจา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
77 บ้านห้วยรางเกตุ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
78 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 0 0 0 0 2 1 0 2 3
79 วัดปลักไม้ลาย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
80 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
81 วัดวังเย็น 0 0 0 0 1 4 0 1 5
82 วัดบ้านหลวง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
83 สว่างวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
84 บ้านดอนซาก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
85 บ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
86 บ้านลำพยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
87 บ้านหนองกร่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
88 วัดสุขวราราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 บ้านหนองไม้งาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
90 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
91 วัดแหลมมะเกลือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 บ้านสระน้ำส้ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 วัดทุ่งกระพังโหม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 วัดทุ่งสีหลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านแจงงาม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
97 วัดทุ่งผักกูด 0 0 0 0 0 3 1 0 4
98 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
99 วัดทุ่งรี 0 0 0 0 0 1 1 2 2
100 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
101 วัดหุบรัก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
103 วัดบางแขม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 วัดหว้าเอน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
105 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 บ้านลำท่าโพ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านห้วยขวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดทัพยายท้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 สหบำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
110 ราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 วัดดอนขนาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 วัดท่าเสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านห้วยด้วน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 วัดรางปลาหมอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 วัดราษฎร์วราราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 บ้านหนองขาหยั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 169 149 136 454 599 285 123 106 1,007