สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นนทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุราชประสิทธิ์ 21 0 0 21 21 0 0 0 21
2 อนุบาลนนทบุรี 17 0 0 17 17 0 0 0 17
3 วัดตำหนักใต้ 14 0 0 14 14 0 0 0 14
4 วัดบางระโหง 14 0 0 14 14 0 0 0 14
5 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 13 0 0 13 13 0 0 0 13
6 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 11 0 0 11 11 0 0 0 11
7 วัดใหม่ผดุงเขต 11 0 0 11 11 0 0 0 11
8 ชุมชนวัดไทรม้า 9 0 0 9 9 0 0 0 9
9 อนุบาลบางกรวย 7 0 0 7 7 0 0 0 7
10 กลาโหมอุทิศ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 วัดเฉลิมพระเกียรติ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
12 ประชาอุปถัมภ์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
13 มหาสวัสดิ์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
14 ไทยรัฐวิทยา 55 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 ทานสัมฤทธิ์วิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
16 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
17 นุ่มประสงค์วิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 วัดปากน้ำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 วัดลานนาบุญ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 ชุมชนวัดสมรโกฎิ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
22 วัดบางไกรนอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
23 วัดสำโรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
24 วัดแคนอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
25 อนุราชประสิทธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 155 0 0 155 155 0 0 0 155