หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ ห้อง เรือนเพราะชำ 14 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ ห้อง เรือนเพาะชำ 15 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ B 14 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ B 15 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคาร 2 14 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคาร 2 15 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ A 14 พ.ย. 2559 09.30-16.00
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ อาคารเอนกประสงค์ A 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ E 14 พ.ย. 2559 09.30-11.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ E 15 พ.ย. 2559 09.30-11.30
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ D 14 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ D 15 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงอาหาร 14 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ ห้อง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงอาหาร 14 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ ห้อง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ C 14 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าล้อ ศาลาเอนกประสงค์ C 15 พ.ย. 2559 09.30-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร 087-8079241 ID_Line : 0878079241 E-Mail : [email protected] สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]