ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป. ชลบุรี เขต 1 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. จันทบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป. ราชบุรี เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม 67.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน