ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 73.30 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 71.70 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 65.10 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 63.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 57.90 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 57.90 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 57.80 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 28.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 28.50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 27 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 27 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 26.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 26.50 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 25.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 25 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 24.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 24.50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 24.50 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท 24 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 23.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 23.50 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 23.50 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 23.50 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 23.50 เข้าร่วม 25  
30 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 23.50 เข้าร่วม 25  
31 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 23 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 23 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 22.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 22.50 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 22 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 21.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 20.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 20 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 20 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 19.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 16.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 16 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 15.50 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน