ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต 1 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 81.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 78.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 77.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 74.80 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 74.80 เงิน 22  
25 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 74.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 74.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 73.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 72.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.80 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 72.40 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 72 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 68.40 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 67.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป. จันทบุรี เขต 1 67.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 67.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 66.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหาดขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 66.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง สพป. ระยอง เขต 2 66.40 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 66.40 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 65.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต 2 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 60.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 59.80 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน