ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 94.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 91.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 89.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 85.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 84.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 82.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 81.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 81.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 79.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 79.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 78.70 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 78.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 75.60 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน