ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 91.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 89.87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 89.54 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต 3 89.37 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 89.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 88.35 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 88.05 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.77 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สพป. จันทบุรี เขต 1 87.72 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 87.57 ทอง 13  
14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.37 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 87.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.77 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 86.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 86.54 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86.45 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86.37 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 86.37 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 86.32 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 86.12 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86.02 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 85.52 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดเชียงราก สพป. สิงห์บุรี 85.32 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 85.27 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.12 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 84.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83.97 ทอง 31  
32 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.95 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 82.90 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 82.12 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.85 ทอง 35  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 75.45 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 74.95 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 70.52 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน