ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 601
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 83.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 78.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 76.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 75.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.20 เงิน 6  
8 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 72.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 71.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน