ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตังเอ็ง สพป. จันทบุรี เขต 1 92.88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหลียนหัว สพป. นครนายก 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจี้ยไช้ สพป. ราชบุรี เขต 2 88.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 1 83.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83.30 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 83.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบำรุงปัญญา สพป. สระบุรี เขต 2 81.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.10 เงิน 15  
16 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร สพป. ชลบุรี เขต 2 78.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 77.10 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 76.30 เงิน 20  
21 โรงเรียนประภามนตรี 3 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.10 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนธัญวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านไร่จันดี สพป. ระยอง เขต 1 74.90 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 74.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 70.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 70.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 65.90 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 64.90 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ สพป. สิงห์บุรี 64.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 63.70 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ สพป. เพชรบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนรังสิตวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน