ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสถาพรพิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 77.50 เงิน 8  
10 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบางเตย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนสง่า สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 65.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 64.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดน้ำจั้น สพป. ลพบุรี เขต 1 63.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 62.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 61.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 57.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดสันติการาม สพป. ราชบุรี เขต 1 57.50 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 57 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. สิงห์บุรี 56.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 55.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 54.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 52 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 52 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 51.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 51.50 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนอุ่นอารี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 49.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดเนินยาง สพป. ระยอง เขต 2 48 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนแสงวิทยา สพป. สระบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 38 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านมาบพะยอม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 36.50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) สพป. สระบุรี เขต 1 31.50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 23 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน