ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 80 ทอง 16  
21 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง 16  
22 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 16  
23 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 16  
24 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง 16  
25 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 80 ทอง 16  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 69 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท 64 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน