ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ สพป. สิงห์บุรี 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. ชลบุรี เขต 2 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. ราชบุรี เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 80.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 79.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. ระยอง เขต 2 77.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 77.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 76.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. เพชรบุรี เขต 2 73.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 71.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 70.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 69.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต 2 67.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66.60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน