ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีวุฒิ สพป. ราชบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 89.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป. ชลบุรี เขต 2 89.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า สพป. ลพบุรี เขต 1 87.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองตาสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดถนน สพป. อ่างทอง 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. ระยอง เขต 2 84.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 84.67 ทอง 25  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.67 ทอง 25  
29 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 84.67 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 84.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 83.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนเซนต์แมรี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83.33 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. เพชรบุรี เขต 2 82.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82.67 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 82.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. สระบุรี เขต 2 82.33 ทอง 38  
40 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง สพป. สระบุรี เขต 1 82.33 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 81.67 ทอง 43  
44 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 81.67 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน