ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 92.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. ราชบุรี เขต 1 91.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 91.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 89.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 88.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท 88.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 88.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 87.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดหนองคัน สพป. จันทบุรี เขต 1 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดศรีประชา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดธัญญะผล สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 82.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.25 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองชะโด สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 81.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ สพป. สระบุรี เขต 1 81.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 80.75 ทอง 27  
28 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 80.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 79.75 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.75 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 79.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.50 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 75.75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.75 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68 ทองแดง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน