ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางสมัคร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 82.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สระบุรี เขต 2 75.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 73.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. จันทบุรี เขต 1 72.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 72.67 เงิน 21  
23 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สพป. นนทบุรี เขต 2 72.67 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 72.67 เงิน 21  
25 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 70.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 69.67 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน