ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศาลาพัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 72.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนจุกเสม็ด สพป. ชลบุรี เขต 3 71.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 62.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 61.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 33.67 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน