ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประแกต สพป. จันทบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) สพป. กาญจนบุรี เขต 3 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 87.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 87.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 86.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแปลง สพป. จันทบุรี เขต 2 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 82.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนตลาดบางคูลัด สพป. นนทบุรี เขต 2 81.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 81.50 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.50 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.50 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 80.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) สพป. สระบุรี เขต 2 - -  
27 โรงเรียนวัดท่าโขลง สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  
28 โรงเรียนวัดโคกมะยม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน