ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 274
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคูบัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี สพป. สระบุรี เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 71.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเต้น สพป. สระแก้ว เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน