ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน