ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 182
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 74.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 71.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน