ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกสลุง สพป. ลพบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต 2 89.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 88.89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 88.89 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป. สมุทรสาคร 88.89 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 70.37 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70.37 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป. ตราด 70.37 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 66.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 59.26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51.85 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 51.85 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 51.85 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 51.85 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนวัดท่าโขลง สพป. ราชบุรี เขต 1 51.85 เข้าร่วม 12  
17 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 51.85 เข้าร่วม 12  
18 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51.85 เข้าร่วม 12  
19 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 51.85 เข้าร่วม 12  
20 โรงเรียนกระทุ่มราย สพป. อ่างทอง 40.74 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 40.74 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 40.74 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 37.05 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 33.33 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดนาห้วย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 33.33 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 33.33 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. สระบุรี เขต 1 33.33 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 33.33 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป. นครนายก 29.63 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 29.63 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 29.63 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 29.63 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 29.63 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนวัดอุทการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 29.63 เข้าร่วม 29  
35 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 29.63 เข้าร่วม 29  
36 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 25.93 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 22.22 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) สพป. สระแก้ว เขต 1 22.22 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดละมุด สพป. นครปฐม เขต 2 22.22 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 22.22 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 18.52 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 18.52 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 14.81 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 14.81 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป. ระยอง เขต 1 11.11 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 11.11 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 7.41 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน