ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 89.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 72.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สิงห์บุรี 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 65.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 65.20 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 64.40 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 63.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 63.80 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 63.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 62.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 62.80 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 62.80 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 62.80 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 62.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 62.60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 62.60 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 62.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 62.40 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 62.40 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 62.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 60.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 60.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 50.80 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50.80 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 50.40 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต 2 50.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 49.40 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 49 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 49 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 48.40 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 46.40 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 46.40 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 43.40 เข้าร่วม 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน