ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 88.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย สพป. สระบุรี เขต 2 87.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองเปาะ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 86.67 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 86.67 ทอง 14  
18 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 84.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.67 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 84.67 ทอง 19  
23 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 84.67 ทอง 19  
24 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 84.67 ทอง 19  
25 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84.67 ทอง 19  
26 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง 19  
27 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 84.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. อ่างทอง 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 83.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป. ตราด 83.67 ทอง 30  
33 โรงเรียนวัดแปลงเกต สพป. ชลบุรี เขต 2 83.67 ทอง 30  
34 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 83.67 ทอง 30  
35 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.67 ทอง 30  
36 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.67 ทอง 39  
40 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 80.33 ทอง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน