ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 90.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 90.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน