ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ สพป. ชลบุรี เขต 2 94.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 93.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านประจำไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดมาบแค สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต 1 87.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สพป. อ่างทอง 87 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 85.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสารเห็ด สพป. เพชรบุรี เขต 2 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 31  
35 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 82.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.25 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท 82 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82 ทอง 37  
40 โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.75 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนศรีบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 75 เงิน 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน