ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 76.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 76.50 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 74.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สพป. สระบุรี เขต 2 73 เงิน 14  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 71.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 65.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ สพป. ชลบุรี เขต 2 65.50 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 61 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน