หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนตังเอ็ง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า ลำดับที่ 1-28 และ ช่วงบ่าย ลำดับที่ 29-48
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนตังเอ็ง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า ลำดับที่ 1-28 และ ช่วงบ่าย ลำดับที่ 29-48
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตังเอ็ง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า ลำดับที่ 1-28 และ ช่วงบ่าย ลำดับที่ 29-48
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนตังเอ็ง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า ลำดับที่ 1-28 และ ช่วงบ่าย ลำดับที่ 29-48
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตังเอ็ง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.3/2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า ลำดับที่ 1-28 และ ช่วงบ่าย ลำดับที่ 29-48


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]