หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.30 น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 11.30 น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 41 -48 รายงานตัว 11.30 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.30 น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 11.30 น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 41 -48 รายงานตัว 11.30 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.30 น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 11.30 น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 41 -48 รายงานตัว 11.30 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.30 น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 11.30 น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 41 -48 รายงานตัว 11.30 น.
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแก้ว โรงอาหาร(อาคารยืนยง) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.30 น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 11.30 น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 41 -48 รายงานตัว 11.30 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.30 น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 11.30 น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 41 -48 รายงานตัว 11.30 น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.30 น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 11.30 น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 41 -48 รายงานตัว 11.30 น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.30 น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 17-24 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 25-32 รายงานตัว 11.30 น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 33-40 รายงานตัว 07.30 น. ลำดับที่ 41 -48 รายงานตัว 11.30 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแก้ว กัลปนา ชั้น 1 ห้อง นักเรียนเด็กพิเศษ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 16 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.30-12.30น. / 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.30-08.30น. ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว รายงานตัว 11.30-12.30น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแก้ว หน้าอาคารชาญ เวสารัชชานนท์ 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00 17 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.30-12.30น. / 18 ธ.ค. 59 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.30-08.30น. ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว รายงานตัว 11.30-12.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]