หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 313,314 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 313,314 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น.
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 313,314 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 315,316 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 315,316 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 315,316 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 321,322 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 323,324 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารพรนิลปัทม์(อาคาร5) ห้อง ห้องประชุมธารน้ำใจ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารพรนิลปัทม์(อาคาร5) ห้อง ห้องประชุมธารน้ำใจ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารพรนิลปัทม์(อาคาร5) ห้อง ห้องประชุมธารน้ำใจ 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารเพชรสาโรช(อาคาร3) ห้อง 325,326 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารโชติบุษกร(อาคาร 4) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารโชติบุษกร(อาคาร 4) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อาคารโชติบุษกร(อาคาร 4) 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวที่อาคารอภิชาตบุษย์(อาคาร6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]