หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทนาราม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-17.00 16 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.30-12.30 น. และ 17 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.30-08.30 น.ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 11.30-12.30 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 หอประชุมนิรมลอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-17.00 16 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.30-12.30 น. และ 17 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.30-08.30 น.ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 11.30-12.30 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต หอประชุม ชั้น 4 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต หอประชุม ชั้น 4 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]