หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 3 ห้อง อ.3/4 (MEP) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 3 ห้อง ภาษาจีน 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 4 ห้อง ดนตรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 1 ห้อง ประชุมด้านหลัง 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 1 ห้อง ประชุมด้านหน้า 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 1 ห้อง อาหาร 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 3 ห้อง Com. ป.1-ป.2 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 3 ห้อง Com. อนุบาล 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 2 อาคาร Sancta Maria ชั้น 2 ห้อง เวทีใหญ่ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ราายงานตัวช่วงเช้า 08.00 - 08.45 น. ,รายงานตัวช่วงบ่าย 12.00 - 12.45 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 วัดคมบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ(โดม) ห้อง ประชุม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00 วันที่ 16 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1-16 รายงานตัว 08.00-08.45น. / วันที่ 17 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 17-32 รายงานตัว 08.00-08.45น. / วันที่ 18 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 33-48 รายงานตัว 08.00-08.45น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดคมบาง อาคารกีระกิตติวาทย์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-22.00 รายงานตัว 08.00-08.45น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดคมบาง อาคารกีระกิตติวาทย์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-22.00 รายงานตัว 08.00-08.45น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดคมบาง อาคารกีระกิตติวาทย์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-22.00 รายงานตัว 08.00-08.45น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดคมบาง อาคารหลวงพ่อทันใจ ชั้น 2 ห้อง 1 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.45น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดคมบาง อาคารหลวงพ่อทันใจ ชั้น 2 ห้อง 1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.45น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดคมบาง อาคารหลวงพ่อทันใจ ชั้น 2 ห้อง 1 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.45น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดคมบาง อาคารบวรนวกิจ ห้อง ประชุม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00 วันที่ 16 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1-16 รายงานตัว 08.00-08.45น. / วันที่ 17 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 17-32 รายงานตัว 08.00-08.45น. / วันที่ 18 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 33-48 รายงานตัว 08.00-08.45น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดคมบาง อาคารหลวงพ่อทันใจ ชั้น 1 ห้อง 1 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00 วันที่ 16 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1-16 รายงานตัว 08.00-08.45น. / วันที่ 17 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 17-32 รายงานตัว 08.00-08.45น. / วันที่ 18 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 33-48 รายงานตัว 08.00-08.45น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]