หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 1 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 1 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สนามฟุตบอล 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สนามฟุตบอล 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 6 ชั้น 1,2 และ 3 ห้อง 613-614,621-625,631-635 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 6 ชั้น 1,2 และ 3 ห้อง 613-614,621-625,631-635 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 7 ชั้น 1,2 ห้อง 712-713,721-723 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 7 ชั้น 1 และ 2 ห้อง 712-713,721-723 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สนามฟุตบอล 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สนามฟุตบอล 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 522-526,532-536 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 522-526,532-536 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถอาคารมัธยม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงรถอาคารมัธยม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 2 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคารอเนกประสงค์ 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 923-927,933-936 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 923-927,933-936 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]