หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หอประชุม 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
11.00 - จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น รายงานตัวเวลา 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และครูผู้ควบคุมทีม ต้องเตรียมอาหารกลางวันและน้ำนำมาให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หอประชุม 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
11.00 - จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น รายงานตัวเวลา 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และครูผู้ควบคุมทีม ต้องเตรียมอาหารกลางวันและน้ำนำมาให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หอประชุม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
11.00 - จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น รายงานตัวเวลา 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และครูผู้ควบคุมทีม ต้องเตรียมอาหารกลางวันและน้ำนำมาให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หอประชุม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
12.00 - จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น รายงานตัวเวลา 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และครูผู้ควบคุมทีม ต้องเตรียมอาหารกลางวันและน้ำนำมาให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หอประชุม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
11.00 - จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น รายงานตัวเวลา 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และครูผู้ควบคุมทีม ต้องเตรียมอาหารกลางวันและน้ำนำมาให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หอประชุม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
12.00 - จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น รายงานตัวเวลา 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และครูผู้ควบคุมทีม ต้องเตรียมอาหารกลางวันและน้ำนำมาให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หอประชุม 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
08.00 - จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น รายงานตัว 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ครูผู้ควบคุมทีมและต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 2 ธ.ค. โดยยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หอประชุม 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
08.00 - จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น รายงานตัว 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ฟังคำชี้แจงกติกาตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ครูผู้ควบคุมทีมและต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 2 ธ.ค. โดยยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]