หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 938 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-11.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921-922 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-14.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-14.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921-922 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-14.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921-922 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 938 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 8.00 - 8.45 น. ผู้ประสานงาน : ศน.อัญชัญ ชูช่วย โทร.082-5074974 E_mail : [email protected]


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]