หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา โรงยิม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-24 แข่งขันช่วงเช้า รายงานตัว 07.30-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 แข่งขันช่วงบ่าย รายงานตัว 12.00-12.45 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 วันที่ 16 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1-12 แข่งขันช่วงเช้า รายงานตัว 07.30-08.20 น. ลำดับที่ 13-24 แข่งขันช่วงบ่าย รายงานตัว 12.00-12.30 น. / วันที่ 17 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 25-36 แข่งขันช่วงเช้า รายงานตัว 07.30-08.20 น. ลำดับที่ 37-48 แข่งขันช่วงบ่าย รายงานตัว 12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 หมวดบิน 30 ฝูงบินทหารเรือ(สนามบินท่าใหม่) 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 วันที่ 16 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1-12 แข่งขันช่วงเช้า รายงานตัว 07.30-08.20 น. ลำดับที่ 13-24 แข่งขันช่วงบ่าย รายงานตัว 12.00-12.30 น. / วันที่ 17 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 25-36 แข่งขันช่วงเช้า รายงานตัว 07.30-08.20 น. ลำดับที่ 37-48 แข่งขันช่วงบ่าย รายงานตัว 12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา โรงยิม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 วันที่ 17 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1-12 แข่งขันช่วงเช้า รายงานตัว 07.30-08.20 น. ลำดับที่ 13-24 แข่งขันช่วงบ่าย รายงานตัว 12.00-12.30 น. / วันที่ 18 ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 25-36 แข่งขันช่วงเช้า รายงานตัว 07.30-08.20 น. ลำดับที่ 37-48 แข่งขันช่วงบ่าย รายงานตัว 12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 วัดพลับพลาไชยาราม ห้องประชุมวัดพลับพลาฯ(กุฏิ 72 ห้อง) 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 17ธ.ค.2559 ลำดับ1-12 แข่งภาคเช้า รายงานตัว07.30-08.20น. ลำดับ13-24 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว12.00-12.30น. / 18ธ.ค.2559 ลำดับ25-36 แข่งภาคเช้า รายงานตัว07.30-08.20น. ลำดับ37-48 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว12.00-12.30น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 4 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 17ธ.ค.2559 ลำดับ1-12 แข่งภาคเช้า รายงานตัว07.30-08.20น. ลำดับ13-24 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว12.00-12.30น. / 18ธ.ค.2559 ลำดับ25-36 แข่งภาคเช้า รายงานตัว07.30-08.20น. ลำดับ37-48 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว12.00-12.30น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 1 และ อาคาร 2 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 1 และ อาคาร 2 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 3 ชั้นล่าง 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 16ธ.ค.2559 ลำดับ1-12 แข่งภาคเช้า รายงานตัว07.30-08.20น. ลำดับ13-24 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว12.00-12.30น. / 17ธ.ค.2559 ลำดับ25-36 แข่งภาคเช้า รายงานตัว07.30-08.20น. ลำดับ37-48 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว12.00-12.30น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้อง สมุดโรงเรียนวัดพลับพลา 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 16ธ.ค.2559 ลำดับ1-12 แข่งภาคเช้า รายงานตัว07.30-08.20น. ลำดับ13-24 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว12.00-12.30น. / 17ธ.ค.2559 ลำดับ25-36 แข่งภาคเช้า รายงานตัว07.30-08.20น. ลำดับ37-48 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว12.00-12.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]