สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 18 15 13 46 55 9 2 3 66
2 บ้านทุ่งส่าย 11 9 3 23 27 1 0 1 28
3 บ้านลาดกระทิง 10 12 4 26 28 9 1 3 38
4 บ้านเทพประทาน 9 3 3 15 19 2 0 1 21
5 บ้านหินแร่ 8 3 5 16 18 4 4 2 26
6 บ้านหนองขาหยั่ง 7 4 1 12 14 0 0 1 14
7 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 6 8 6 20 23 1 4 0 28
8 บ้านวังหิน 6 4 5 15 15 3 4 0 22
9 สวนป่าอุปถัมภ์ 6 3 2 11 17 6 2 3 25
10 บ้านร่มโพธิ์ทอง 5 4 0 9 11 3 0 1 14
11 บ้านเขาหินซ้อน 5 2 1 8 16 5 4 6 25
12 บ้านหนองประโยชน์ 4 8 2 14 16 2 2 4 20
13 บ้านอ่างเตย 4 3 2 9 11 2 0 2 13
14 วัดหัวกระสังข์ 4 2 2 8 9 6 0 2 15
15 อ่าวช้างไล่ 4 1 1 6 10 4 0 1 14
16 วัดหนองปาตอง 4 1 1 6 8 2 0 0 10
17 วัดหัวสำโรง 4 1 1 6 7 4 3 2 14
18 บ้านท่าโพธิ์ 4 1 0 5 6 1 0 0 7
19 วัดต้นตาล 4 0 1 5 5 1 1 4 7
20 บ้านคลองอุดม 3 9 3 15 24 7 4 3 35
21 บ้านหนองยาง 3 3 6 12 20 5 2 4 27
22 ตลาดบางบ่อ 3 2 4 9 19 10 4 6 33
23 วัดชำป่างาม 3 2 0 5 12 7 1 2 20
24 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 3 1 3 7 5 5 5 5 15
25 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 3 1 2 6 12 2 1 1 15
26 วัดปากน้ำ 3 1 0 4 8 8 0 0 16
27 สุวรรณคีรี 3 1 0 4 8 3 0 3 11
28 วัดวังเย็น 3 0 1 4 11 3 2 0 16
29 บ้านคลองยายสร้อย 3 0 1 4 10 5 0 1 15
30 วัดหนองเค็ด 2 4 2 8 10 2 1 0 13
31 บ้านท่าทองดำ 2 3 1 6 9 3 1 3 13
32 บ้านท่ากระดาน 2 3 1 6 7 2 0 0 9
33 บ้านท่าซุง 2 2 2 6 9 3 1 0 13
34 วัดจรเข้ตาย 2 2 1 5 7 4 0 4 11
35 วัดดอนทอง 2 1 2 5 8 2 0 0 10
36 บ้านศรีเจริญทอง 2 1 1 4 6 3 0 3 9
37 วัดหนองแหน 2 1 0 3 8 1 0 2 9
38 วัดโคกหัวข้าว 2 1 0 3 6 1 0 1 7
39 สุตะบำรุงพิทยาคาร 2 1 0 3 5 3 0 1 8
40 บ้านหนองใหญ่ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
41 บ้านแหลมตะคร้อ 2 0 4 6 6 8 4 2 18
42 บ้านท่ากลอย 2 0 3 5 9 2 3 3 14
43 บ้านหนองปลาซิว 2 0 1 3 3 0 0 1 3
44 บ้านนาโพธิ์ 2 0 0 2 4 3 0 0 7
45 บ้านหนองปรือกันยาง 1 8 5 14 18 6 1 4 25
46 บ้านหนองคอก 1 3 1 5 11 3 1 3 15
47 บ้านทุ่งส่อหงษา 1 3 0 4 7 3 2 1 12
48 บ้านมาบนาดี 1 2 5 8 10 10 1 1 21
49 วัดนาเหล่าบก 1 2 2 5 6 3 2 2 11
50 บ้านสุ่งเจริญ 1 2 1 4 4 2 0 1 6
51 สียัดพัฒนา 1 2 0 3 4 5 1 0 10
52 วัดหินดาษ 1 1 1 3 12 3 0 2 15
53 จุฑาทิพย์ 1 1 1 3 5 5 1 3 11
54 วัดธารพูด 1 1 1 3 2 1 2 1 5
55 บ้านหนองหว้า 1 1 0 2 7 4 0 0 11
56 วัดพงษาราม 1 1 0 2 3 4 1 2 8
57 บ้านธรรมรัตน์ใน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
58 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1 0 3 4 12 13 1 3 26
59 ห้วยตะปอก 1 0 3 4 5 0 0 2 5
60 บ้านหนองกลางดง 1 0 1 2 5 5 2 1 12
61 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1 0 1 2 3 6 2 2 11
62 วัดเสม็ดเหนือ 1 0 1 2 2 4 2 3 8
63 วัดท่าลาดเหนือ 1 0 0 1 7 2 0 0 9
64 วัดบางตลาด 1 0 0 1 5 2 0 1 7
65 วัดลำมหาชัย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
66 บ้านอ่างตะแบก 1 0 0 1 3 0 0 3 3
67 วัดลาดบัวขาว 1 0 0 1 2 1 1 1 4
68 วัดดงยาง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
69 บ้านคลองสอง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 วัดหนองไม้แก่น 1 0 0 1 1 0 0 2 1
71 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 วัดวังกะจะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 เทศบาล1 วัดแจ้ง 0 3 1 4 9 6 0 2 15
74 บ้านสระไม้แดง 0 3 1 4 7 7 2 1 16
75 บ้าน ก.ม.7 0 3 1 4 7 3 2 2 12
76 วัดบางโรง 0 2 2 4 4 4 2 1 10
77 บ้านยางแดง 0 2 1 3 3 0 0 0 3
78 บ้านท่าเลียบ 0 2 1 3 2 4 0 0 6
79 วัดเสม็ดใต้ 0 2 0 2 8 4 0 0 12
80 วัดสาวชะโงก 0 2 0 2 3 1 0 2 4
81 บ้านโป่งเจริญ 0 1 4 5 8 6 1 1 15
82 วัดสระสองตอน 0 1 4 5 5 2 0 0 7
83 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 1 2 3 3 3 1 4 7
84 พนมอิทธิศึกษา 0 1 1 2 4 4 1 1 9
85 บ้านอ่างเสือดำ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
86 วัดคลองเขื่อน 0 1 1 2 2 1 1 0 4
87 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 0 1 1 2 2 0 1 1 3
88 ภูงามโนนสะอาด 0 1 0 1 6 2 0 2 8
89 ธีราวิทยา 0 1 0 1 5 7 0 0 12
90 สามร่ม 0 1 0 1 5 0 1 0 6
91 บ้านห้วยพลู 0 1 0 1 3 1 1 0 5
92 วัดหนองบัว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
93 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
94 วัดแปลงยาว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
95 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 1 0 1 1 2 2 1 5
96 วัดสะแกงาม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
97 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 0 0 4 4 3 4 3 3 10
98 บ้านปลายคลอง 0 0 2 2 3 1 1 0 5
99 วัดทุ่งยายชี 0 0 2 2 2 1 2 1 5
100 วัดทางข้ามน้อย 0 0 1 1 8 7 1 1 16
101 ดาราจรัส 0 0 1 1 5 2 0 0 7
102 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
103 วัดบึงกระจับ 0 0 1 1 4 1 0 2 5
104 วัดนาน้อย 0 0 1 1 3 2 1 1 6
105 วัดสามแยก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
106 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 1 5 1 2 7
107 บ้านกระบกเตี้ย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
108 บ้านหนองเหียง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
109 วัดชายเคือง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
110 บ้านชำขวาง 0 0 1 1 1 0 0 2 1
111 วัดสนามช้าง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
112 บ้านนา 0 0 0 0 7 2 0 1 9
113 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 5 1 1 1 7
114 บ้านหนองสทิต 0 0 0 0 4 3 0 1 7
115 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 4 2 0 1 6
116 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
117 วัดศรีสุตาราม 0 0 0 0 4 0 1 6 5
118 วัดบางกระเจ็ด 0 0 0 0 3 3 2 5 8
119 วัดแสนภุมราวาส 0 0 0 0 3 3 1 0 7
120 วัดไผ่ขวาง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
121 บ้านปรือวาย 0 0 0 0 3 1 1 2 5
122 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0 3 0 0 2 3
123 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 0 0 3 0 0 1 3
124 วัดหนองเสือ 0 0 0 0 2 2 6 7 10
125 วัดดอนท่านา 0 0 0 0 2 2 0 2 4
126 บ้านเนินไร่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
127 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 1 4
129 วัดหัวไทร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
130 วัดคูมอญ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
131 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
132 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
133 บ้านม่วงโพรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 วัดบางคา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 บ้านโปร่งเกตุ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
138 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
139 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
140 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บางพะเนียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
143 บ้านวังคู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
144 บ้านท่าคาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านเขาสะท้อน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
146 วัดหัวสวน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
147 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 วัดไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 วัดบางกระดาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 187 158 556 893 378 128 201 1,399