สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 55 9 2 3 66
2 บ้านลาดกระทิง 28 9 1 3 38
3 บ้านทุ่งส่าย 27 1 0 1 28
4 บ้านคลองอุดม 22 7 4 3 33
5 ตลาดบางบ่อ 18 10 4 6 32
6 บ้านหนองปรือกันยาง 18 6 1 4 25
7 สวนป่าอุปถัมภ์ 17 6 2 3 25
8 บ้านหนองยาง 17 5 2 4 24
9 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 17 1 4 0 22
10 บ้านเขาหินซ้อน 16 5 4 6 25
11 บ้านหินแร่ 16 4 4 2 24
12 บ้านหนองประโยชน์ 16 2 2 4 20
13 บ้านวังหิน 15 3 4 0 22
14 บ้านหนองขาหยั่ง 14 0 0 1 14
15 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 12 13 1 3 26
16 วัดชำป่างาม 12 7 1 2 20
17 วัดหินดาษ 12 3 0 2 15
18 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 12 2 1 1 15
19 บ้านเทพประทาน 12 1 0 1 13
20 วัดวังเย็น 11 3 2 0 16
21 บ้านหนองคอก 11 3 1 3 15
22 บ้านอ่างเตย 11 2 0 2 13
23 เทศบาล1 วัดแจ้ง 9 6 0 2 15
24 อ่าวช้างไล่ 9 4 0 1 13
25 บ้านท่ากลอย 9 2 3 3 14
26 วัดทางข้ามน้อย 8 7 1 1 16
27 บ้านโป่งเจริญ 8 6 1 1 15
28 บ้านคลองยายสร้อย 8 4 0 1 12
29 วัดเสม็ดใต้ 8 4 0 0 12
30 บ้านท่าซุง 8 3 1 0 12
31 สุวรรณคีรี 8 3 0 3 11
32 วัดหนองเค็ด 8 2 1 0 11
33 วัดหนองแหน 8 1 0 2 9
34 บ้านมาบนาดี 7 8 1 1 16
35 วัดปากน้ำ 7 8 0 0 15
36 บ้านสระไม้แดง 7 7 2 1 16
37 วัดหัวกระสังข์ 7 6 0 2 13
38 วัดหัวสำโรง 7 4 3 2 14
39 วัดจรเข้ตาย 7 4 0 4 11
40 บ้าน ก.ม.7 7 3 2 2 12
41 บ้านทุ่งส่อหงษา 7 3 2 1 12
42 บ้านท่าทองดำ 7 3 1 3 11
43 บ้านร่มโพธิ์ทอง 7 3 0 1 10
44 บ้านนา 7 2 0 1 9
45 บ้านแหลมตะคร้อ 6 8 4 2 18
46 บ้านหนองหว้า 6 4 0 0 10
47 วัดนาเหล่าบก 6 3 2 2 11
48 บ้านศรีเจริญทอง 6 3 0 3 9
49 ภูงามโนนสะอาด 6 2 0 2 8
50 วัดท่าลาดเหนือ 6 2 0 0 8
51 วัดโคกหัวข้าว 6 1 0 1 7
52 ธีราวิทยา 5 7 0 0 12
53 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 5 5 5 5 15
54 บ้านหนองกลางดง 5 5 2 1 12
55 จุฑาทิพย์ 5 5 1 3 11
56 สุตะบำรุงพิทยาคาร 5 3 0 1 8
57 วัดบางตลาด 5 2 0 1 7
58 วัดดอนทอง 5 2 0 0 7
59 วัดสระสองตอน 5 2 0 0 7
60 ดาราจรัส 5 2 0 0 7
61 วัดต้นตาล 5 1 1 4 7
62 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 5 1 1 1 7
63 บ้านท่าโพธิ์ 5 1 0 0 6
64 สามร่ม 5 0 1 0 6
65 ห้วยตะปอก 5 0 0 2 5
66 สียัดพัฒนา 4 5 1 0 10
67 วัดบางโรง 4 4 2 1 10
68 พนมอิทธิศึกษา 4 4 1 1 9
69 บ้านหนองสทิต 4 3 0 1 7
70 บ้านนาโพธิ์ 4 3 0 0 7
71 บ้านอ่างเสือดำ 4 3 0 0 7
72 บ้านสุ่งเจริญ 4 2 0 1 6
73 บ้านไร่ดอน 4 2 0 1 6
74 บ้านอ่างทอง 4 2 0 0 6
75 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 4 1 1 0 6
76 วัดบึงกระจับ 4 1 0 2 5
77 วัดศรีสุตาราม 4 0 1 6 5
78 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 3 6 2 2 11
79 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 3 4 3 3 10
80 วัดพงษาราม 3 4 1 2 8
81 วัดบางกระเจ็ด 3 3 2 5 8
82 ไทรทองอุปถัมภ์ 3 3 1 4 7
83 วัดไผ่ขวาง 3 2 2 0 7
84 วัดนาน้อย 3 2 1 1 6
85 บ้านปรือวาย 3 1 1 2 5
86 บ้านหนองใหญ่ 3 1 1 0 5
87 บ้านห้วยพลู 3 1 1 0 5
88 บ้านปลายคลอง 3 1 1 0 5
89 วัดสาวชะโงก 3 1 0 2 4
90 วัดลำมหาชัย 3 1 0 1 4
91 บ้านธรรมรัตน์ใน 3 1 0 0 4
92 บ้านอ่างตะแบก 3 0 0 3 3
93 วัดบ้านกล้วย 3 0 0 2 3
94 บ้านหนองปลาซิว 3 0 0 1 3
95 ไทยรัฐวิทยา 41 3 0 0 1 3
96 บ้านยางแดง 3 0 0 0 3
97 วัดเสม็ดเหนือ 2 4 2 3 8
98 วัดสามแยก 2 3 0 0 5
99 วัดหนองเสือ 2 2 6 7 10
100 วัดหนองบัว 2 2 1 0 5
101 วัดดอนท่านา 2 2 0 2 4
102 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 2 2 0 1 4
103 บ้านท่ากระดาน 2 2 0 0 4
104 วัดธารพูด 2 1 2 1 5
105 วัดทุ่งยายชี 2 1 2 1 5
106 วัดลาดบัวขาว 2 1 1 1 4
107 บ้านคลองสอง 2 1 0 0 3
108 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 2 0 1 1 3
109 บ้านเนินไร่ 2 0 1 0 3
110 วัดแปลงยาว 2 0 0 1 2
111 บ้านโป่งตาสา 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองโสน 1 5 1 2 7
113 บ้านท่าเลียบ 1 4 0 0 5
114 วัดแสนภุมราวาส 1 3 0 0 4
115 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 2 2 1 5
116 บ้านห้วยน้ำใส 1 2 1 1 4
117 บ้านกระบกเตี้ย 1 2 0 0 3
118 วัดหัวไทร 1 2 0 0 3
119 วัดคลองเขื่อน 1 1 1 0 3
120 วัดดงยาง 1 1 1 0 3
121 วัดคูมอญ 1 1 0 3 2
122 บ้านท่าม่วง 1 1 0 2 2
123 บ้านหนองเหียง 1 1 0 1 2
124 วัดเทพนาราม 1 1 0 1 2
125 บ้านม่วงโพรง 1 1 0 0 2
126 วัดบางคา 1 1 0 0 2
127 วัดบ้านซ่อง 1 1 0 0 2
128 วัดชายเคือง 1 0 2 0 3
129 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 1 0 1 0 2
130 บ้านชำขวาง 1 0 0 2 1
131 บ้านโปร่งเกตุ 1 0 0 2 1
132 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1
133 บ้านโคกตะเคียนงาม 1 0 0 1 1
134 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
135 วัดวังกะจะ 1 0 0 0 1
136 หนองปรือประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
137 บางพะเนียง 0 2 0 0 2
138 วัดหนองปาตอง 0 2 0 0 2
139 บ้านห้วยหิน 0 1 2 0 3
140 วัดสะแกงาม 0 1 0 1 1
141 บ้านวังคู 0 1 0 1 1
142 วัดสนามช้าง 0 1 0 0 1
143 บ้านท่าคาน 0 1 0 0 1
144 บ้านเขาสะท้อน 0 0 1 2 1
145 วัดหัวสวน 0 0 1 1 1
146 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 0 1
147 วัดหนองไม้แก่น 0 0 0 2 0
148 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 1 0
149 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 1 0
150 วัดไผ่แก้ว 0 0 0 1 0
151 วัดบางกระดาน 0 0 0 0 0
รวม 829 374 127 201 1,531