สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 55 9 2 3 66
2 บ้านลาดกระทิง 28 9 1 3 38
3 บ้านทุ่งส่าย 27 1 0 1 28
4 บ้านคลองอุดม 24 7 4 3 35
5 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 23 1 4 0 28
6 บ้านหนองยาง 20 5 2 4 27
7 ตลาดบางบ่อ 19 10 4 6 33
8 บ้านเทพประทาน 19 2 0 1 21
9 บ้านหนองปรือกันยาง 18 6 1 4 25
10 บ้านหินแร่ 18 4 4 2 26
11 สวนป่าอุปถัมภ์ 17 6 2 3 25
12 บ้านเขาหินซ้อน 16 5 4 6 25
13 บ้านหนองประโยชน์ 16 2 2 4 20
14 บ้านวังหิน 15 3 4 0 22
15 บ้านหนองขาหยั่ง 14 0 0 1 14
16 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 12 13 1 3 26
17 วัดชำป่างาม 12 7 1 2 20
18 วัดหินดาษ 12 3 0 2 15
19 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 12 2 1 1 15
20 วัดวังเย็น 11 3 2 0 16
21 บ้านหนองคอก 11 3 1 3 15
22 บ้านร่มโพธิ์ทอง 11 3 0 1 14
23 บ้านอ่างเตย 11 2 0 2 13
24 บ้านมาบนาดี 10 10 1 1 21
25 บ้านคลองยายสร้อย 10 5 0 1 15
26 อ่าวช้างไล่ 10 4 0 1 14
27 วัดหนองเค็ด 10 2 1 0 13
28 วัดหัวกระสังข์ 9 6 0 2 15
29 เทศบาล1 วัดแจ้ง 9 6 0 2 15
30 บ้านท่าทองดำ 9 3 1 3 13
31 บ้านท่าซุง 9 3 1 0 13
32 บ้านท่ากลอย 9 2 3 3 14
33 วัดปากน้ำ 8 8 0 0 16
34 วัดทางข้ามน้อย 8 7 1 1 16
35 บ้านโป่งเจริญ 8 6 1 1 15
36 วัดเสม็ดใต้ 8 4 0 0 12
37 สุวรรณคีรี 8 3 0 3 11
38 วัดหนองปาตอง 8 2 0 0 10
39 วัดดอนทอง 8 2 0 0 10
40 วัดหนองแหน 8 1 0 2 9
41 บ้านสระไม้แดง 7 7 2 1 16
42 วัดหัวสำโรง 7 4 3 2 14
43 วัดจรเข้ตาย 7 4 0 4 11
44 บ้านหนองหว้า 7 4 0 0 11
45 บ้าน ก.ม.7 7 3 2 2 12
46 บ้านทุ่งส่อหงษา 7 3 2 1 12
47 บ้านนา 7 2 0 1 9
48 บ้านท่ากระดาน 7 2 0 0 9
49 วัดท่าลาดเหนือ 7 2 0 0 9
50 บ้านแหลมตะคร้อ 6 8 4 2 18
51 วัดนาเหล่าบก 6 3 2 2 11
52 บ้านศรีเจริญทอง 6 3 0 3 9
53 ภูงามโนนสะอาด 6 2 0 2 8
54 วัดโคกหัวข้าว 6 1 0 1 7
55 บ้านท่าโพธิ์ 6 1 0 0 7
56 ธีราวิทยา 5 7 0 0 12
57 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 5 5 5 5 15
58 บ้านหนองกลางดง 5 5 2 1 12
59 จุฑาทิพย์ 5 5 1 3 11
60 สุตะบำรุงพิทยาคาร 5 3 0 1 8
61 วัดบางตลาด 5 2 0 1 7
62 วัดสระสองตอน 5 2 0 0 7
63 ดาราจรัส 5 2 0 0 7
64 วัดต้นตาล 5 1 1 4 7
65 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 5 1 1 1 7
66 สามร่ม 5 0 1 0 6
67 ห้วยตะปอก 5 0 0 2 5
68 สียัดพัฒนา 4 5 1 0 10
69 วัดบางโรง 4 4 2 1 10
70 พนมอิทธิศึกษา 4 4 1 1 9
71 บ้านหนองสทิต 4 3 0 1 7
72 บ้านนาโพธิ์ 4 3 0 0 7
73 บ้านอ่างเสือดำ 4 3 0 0 7
74 บ้านสุ่งเจริญ 4 2 0 1 6
75 บ้านไร่ดอน 4 2 0 1 6
76 บ้านอ่างทอง 4 2 0 0 6
77 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 4 1 1 0 6
78 วัดบึงกระจับ 4 1 0 2 5
79 วัดศรีสุตาราม 4 0 1 6 5
80 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 3 6 2 2 11
81 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 3 4 3 3 10
82 วัดพงษาราม 3 4 1 2 8
83 วัดบางกระเจ็ด 3 3 2 5 8
84 ไทรทองอุปถัมภ์ 3 3 1 4 7
85 วัดแสนภุมราวาส 3 3 1 0 7
86 วัดไผ่ขวาง 3 2 2 0 7
87 วัดนาน้อย 3 2 1 1 6
88 บ้านปรือวาย 3 1 1 2 5
89 บ้านหนองใหญ่ 3 1 1 0 5
90 บ้านห้วยพลู 3 1 1 0 5
91 บ้านปลายคลอง 3 1 1 0 5
92 วัดสาวชะโงก 3 1 0 2 4
93 วัดลำมหาชัย 3 1 0 1 4
94 บ้านธรรมรัตน์ใน 3 1 0 0 4
95 บ้านอ่างตะแบก 3 0 0 3 3
96 วัดบ้านกล้วย 3 0 0 2 3
97 บ้านหนองปลาซิว 3 0 0 1 3
98 ไทยรัฐวิทยา 41 3 0 0 1 3
99 บ้านยางแดง 3 0 0 0 3
100 วัดเสม็ดเหนือ 2 4 2 3 8
101 บ้านท่าเลียบ 2 4 0 0 6
102 วัดสามแยก 2 3 0 0 5
103 วัดหนองเสือ 2 2 6 7 10
104 วัดหนองบัว 2 2 1 0 5
105 วัดดอนท่านา 2 2 0 2 4
106 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 2 2 0 1 4
107 วัดธารพูด 2 1 2 1 5
108 วัดทุ่งยายชี 2 1 2 1 5
109 วัดลาดบัวขาว 2 1 1 1 4
110 วัดดงยาง 2 1 1 0 4
111 วัดคลองเขื่อน 2 1 1 0 4
112 บ้านคลองสอง 2 1 0 0 3
113 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 2 0 1 1 3
114 บ้านเนินไร่ 2 0 1 0 3
115 วัดแปลงยาว 2 0 0 1 2
116 บ้านโป่งตาสา 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองโสน 1 5 1 2 7
118 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 2 2 1 5
119 บ้านห้วยน้ำใส 1 2 1 1 4
120 บ้านกระบกเตี้ย 1 2 0 0 3
121 วัดหัวไทร 1 2 0 0 3
122 วัดคูมอญ 1 1 0 3 2
123 บ้านท่าม่วง 1 1 0 2 2
124 บ้านหนองเหียง 1 1 0 1 2
125 วัดเทพนาราม 1 1 0 1 2
126 บ้านม่วงโพรง 1 1 0 0 2
127 วัดบางคา 1 1 0 0 2
128 วัดบ้านซ่อง 1 1 0 0 2
129 วัดชายเคือง 1 0 2 0 3
130 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 1 0 1 0 2
131 วัดหนองไม้แก่น 1 0 0 2 1
132 บ้านชำขวาง 1 0 0 2 1
133 บ้านโปร่งเกตุ 1 0 0 2 1
134 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1
135 บ้านโคกตะเคียนงาม 1 0 0 1 1
136 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
137 วัดวังกะจะ 1 0 0 0 1
138 หนองปรือประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
139 บางพะเนียง 0 2 0 0 2
140 บ้านห้วยหิน 0 1 2 0 3
141 วัดสะแกงาม 0 1 0 1 1
142 บ้านวังคู 0 1 0 1 1
143 วัดสนามช้าง 0 1 0 0 1
144 บ้านท่าคาน 0 1 0 0 1
145 บ้านเขาสะท้อน 0 0 1 2 1
146 วัดหัวสวน 0 0 1 1 1
147 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 0 1
148 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 1 0
149 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 1 0
150 วัดไผ่แก้ว 0 0 0 1 0
151 วัดบางกระดาน 0 0 0 0 0
รวม 893 378 128 201 1,600