หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น. รายงานตัว 08.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ชั้น 4 ห้อง ป.5/2 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น. รายงานตัว 08.00 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น. รายงานตัว 08.00 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น. รายงานตัว 08.00 น.
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 148 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น. รายงานตัว 08.00 น.
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 149 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น. รายงานตัว 08.00 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ชั้น 4 ห้อง ป.5/4 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น. รายงานตัว 08.00 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -10.30 น. รายงานตัว 08.00 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 148 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 149 22 พ.ย. 2559 13.00 น.-16.00 น.
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 148 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 149 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 22 พ.ย. 2559 09.00 น. - 10.00 น.
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 22 พ.ย. 2559 13.00 น. - 14.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]