เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
หุ่นยนต์ สพฐ.
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลองยาว)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2559
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
10 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์
>> ลงทะเบียนนักเรียน/ครู ที่เข้าร่วมการแข่งขัน => 25 ส.ค. 59 - 2 ก.ย. 59
>> แก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู ที่เข้าร่วมการแข่งขัน => 22 - 26  ก.ย. 59
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 5 - 11 ต.ค 59
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 12 ต.ค. 59 
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>
12 ต.ค. 59 
      ********************
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
   ประชาสัมพันธ์แผนผังโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
แผนผังอาคารเรียน  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

 
 
   ประชาสัมพันธ์ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2016)  คลิกที่นี่
 
   ประชาสัมพันธ์
   รายชื่อศึกษานิเทศก์และเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
  ประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกลุุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย ให้อำเภอคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอละ 1 ทีม ตามหนังสือของ สพป.อย.1 จำนวนทีมการแข่งขัน
 
 
    การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
      การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ทุกกลุ่มความบกพร่องให้เตรียม Notebook มาใช้ในการแข่งขันด้วยตนเอง
 
    การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
     ให้ผู้เข้าแข่งขัน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
 
    การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแข่งขัน Science  Show ป.๔ - ๖  
วันที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙   ประกอบด้วยอำเภอ นครหลวง  ท่าเรือ  ภาชี  มหาราช บ้านแพรก
วันที่ ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙   ประกอบด้วยอำเภอ พระนครศรีอยุธยา  บางปะหัน  วังน้อย  อุทัย
สถานที่แข่งขัน  ห้องสมุดโรงเรียนวัดพระญาติการาม
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป. ๔ – ๖
วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ประกอบด้วยอำเภอ นครหลวง  ท่าเรือ  ภาชี  มหาราช  บ้านแพรก
วันที่  ๑๑   ตุลาคม  ๒๕๕๙   ประกอบด้วยอำเภอ  พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  วังน้อย อุทัย
สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
 
 
  ประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อมูลนักเรียน/ครู
***วิธีการดำเนินการแก้ขไข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน นักเรียน/ครู***
ในกรณ๊ที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้ยึดถือตามเกณฑ์ของ สพฐ. และในการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทุกครั้งให้แนบบันทึกข้อความขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 223
จำนวนทีม 4,271
จำนวนนักเรียน 9,305
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,227
จำนวนกรรมการ 981
ครู+นักเรียน 15,532
ครู+นักเรียน+กรรมการ 16,513
ประกาศผลแล้ว 218/218 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 33
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 171
ปีนี้ 171
ทั้งหมด 306,527